Privacy

Privacy-Policy

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Vandenbossportief nageleefd.

Vandenbossportief zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Ook gebruiken wij deze gegevens om u te voorzien van een uitstekende klantenservice.

 

U heeft de mogelijkheid om duidelijk aan te geven of u het op prijs stelt om informatie te ontvangen van Vandenbossportief. Dit kunt u tijdens het aanmaken van u bestellling aangeven bij het vinkje Nieuwsbrief.

Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email te sturen naar [email protected]  Dit is echter alleen mogelijk met het reeds eerder opgegeven emailadres danwel middels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

 

Vandenbossportief hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan marketeers of andere bedrijven doorverkocht of afgegeven.

U kunt op regelmatige basis informatie van ons ontvangen over producten en aanbiedingen per email. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken door een email te sturen aan: [email protected]

 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende één jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.