Klantenservice

Indien u een klacht wilt melden of één of meerdere artikelen aan ons wilt retourneren, kunt u gebruik maken van ons emailsadres: [email protected]. NL Ovv uw ordernummer.

Door dit per email te doen stelt u ons in staat uw klacht of retour snel te kunnen verwerken.

Conform onze voorwaarden hanteren wij de volgende regels, let wel dit is een standaard regel, daar we normaal gesproken maar 1-2 dagen verwerkingstijd nodig hebben.

1. Bij Vandenbossportief ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Een klacht over een product, dienst of de service van Vandenbossportief kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Geschillen tussen u en Vandenbossportief over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 

ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE EN GESCHILLENREGELING

Een klacht over een product, dienst of de service van Vandenbossportief kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen tussen u en Vandenbossportief over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Vandenbossportief te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (voor meer info zie: www.sgc.nl).

Indien u een klacht wilt melden of één of meerdere artikelen aan ons wilt retourneren, kunt u gebruik maken van ons emailsadres: [email protected]. NL Ovv uw ordernummer.

Door dit per email te doen stelt u ons in staat uw klacht of retour snel te kunnen verwerken.

Conform onze voorwaarden hanteren wij de volgende regels, let wel dit is een standaard regel, daar we normaal gesproken maar 1-2 dagen verwerkingstijd nodig hebben.

1. Bij Vandenbossportief ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Een klacht over een product, dienst of de service van Vandenbossportief kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Geschillen tussen u en Vandenbossportief over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 

ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE EN GESCHILLENREGELING

Een klacht over een product, dienst of de service van Vandenbossportief kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen tussen u en Vandenbossportief over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Vandenbossportief te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (voor meer info zie: www.sgc.nl).